Moederschip

Over het moederschap in rustig kabbelende golven en in woelige waters

Week van de Pleegzorg: vijf vragen aan een selecteur

Kandidaat-pleegzorgers hebben over het selectieteam soms de wildste ideeën. Het zijn een soort goden die bepalen wie wel en niet “recht” heeft op een pleegkind.

Ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat ons selectieteam echt niet van op een ivoren toren gaat bepalen wie wel en niet “de uitverkorene” wordt. Er gaat grondig onderzoek vooraf aan deze beslissing. Voor de uitgebreide selectieprocedure verwijs ik jullie graag door naar een infoavond. Om het team van selectie alvast wat menselijker te maken, deed ik voor jullie een interview met deze dames.

 

1. Op welke manier komen de meeste kandidaat-gezinnen bij Pleegzorg terecht?

Op de infoavond vragen we aan de aanwezigen op welke manier ze van pleegzorg gehoord hebben en wat hen deed besluiten om in te schrijven. Het meest gegeven antwoord is ‘iemand kennen die aan pleegzorg doet’, bv. familie, vrienden, buren, collega’s, … Daarnaast merken we ook dat verhalen van gezinnen in de krant, op TV, op sociale media het goed doen. Toen we vorig jaar tijdens de Week van de Pleegzorg elke dag een reportage kregen in het Belang van Limburg, leverde dat heel wat extra inschrijvingen op.

 

2. Kan iedereen zich aanmelden om pleegzorger te worden?

Iedereen kan zich aanmelden, en is verplicht om naar een infoavond te gaan. Hier worden de basisvoorwaarden uitgelegd: + 18 jaar, woonachtig in Limburg, 1 van beiden spreekt de taal, bewijs goed gedrag en zeden… Alle soorten gezinnen of alleenstaanden, met hun specifieke geloofsovertuiging zijn zeer welkom als weerspiegeling van de maatschappij.

 

3. Wat kan een criterium zijn om niet geschikt bevonden te worden als pleeggezin?

De vier criteria die voor pleegzorg heel belangrijk zijn, zijn:

  • open en duidelijk communiceren
  • samenwerken en ouderschap delen (je bent pleegzorger en geen ouder)
  • zicht hebben op de pedagogische vaardigheden
  • inschatten van pleegzorg op de eigen situatie.

Selectie gaat vooral over een proces dat we samen doorlopen met de gezinnen. Het is moeilijk om één duidelijke reden te geven, het is vaak een opeenstapeling van kleine dingetjes. Enkele concrete voorbeelden: we schatten in dat pleegzorg te complex is om te dragen in dit gezin. Of we voelen dat niet iedereen achter de keuze staat. Soms merken we dat het samenwerken met de context moeilijk kan verlopen of fout ingeschat wordt. Ook bekijken we de motivatie om aan pleegzorg te doen. Als deze niet juist zit, kan dit een tegenindicatie zijn…….

 

4. Wat is het grappigste dat je als selecteur ooit hebt meegemaakt?

Omwille van de privacy vinden we dit een moeilijke vraag. Een grappige anekdote van een eigen kind dat zich kandidaat stelde als pleeggezin en waar we vroegen naar de regels in het gezin: ‘ik mag mijn vinger niet door de draad steken, want dan bijt de geit’.

 

5. Hoe ziet het “ideale pleeggezin” eruit?

Ook dit is een moeilijke vraag, want we zijn niet op zoek naar ideale gezinnen. We zoeken vooral gezinnen met een groot hart voor kinderen en ‘gezond boerenverstand’. We zoeken gezinnen die bereid zijn om te investeren in een kind met een rugzakje. Hier speelt de eigen wens naar opvang van een kind mee, maar zeker ook het maatschappelijke engagement. Openstaan voor de context is zeer belangrijk. We zoeken geen gezinnen die alles aankunnen, maar wel gezinnen die samen met ons op weg willen gaan en in dat proces zichzelf ook in vraag durven stellen. We zoeken niet enkel gezinnen voor een langdurig engagement. Ook de kortdurende trajecten zijn zeer belangrijk. Deze gezinnen hebben we even hard nodig als de langdurige. Het is belangrijk dat ieder gezin kijkt naar wat past en haalbaar is in hun gezin.

 

Als afsluiter heb ik zondag voor jullie nog wat cijfers over pleegzorg!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *