Moederschip

Over het moederschap in rustig kabbelende golven en in woelige waters

Lastige kinderen? Heb jij even geluk!

Het was al even geleden dat ik nog een opvoedboek las. En geef toe, met een titel als deze heb je ouders wel getriggerd natuurlijk. Zijn we niet allemaal gelukzakken? 😉 Dit boek legt de focus op ‘omdenken’. Een bepaalde situatie wordt op een heel andere manier bekeken, waardoor een probleem een mogelijkheid wordt.

Ik was al wel vertrouwd met deze manier van denken, want ik volg van deze auteur de podcast Omdenken, waarin hij verschillende problemen (dus niet alleen die in de opvoeding) samen met de persoon die er last van heeft, probeert te bekijken vanuit een ander perspectief (bvb. keuzestress, omgaan met lastige familie, angst hebben om te spreken in het openbaar…)

Als je een probleem hebt, kan je daar volgens Berthold Gunster op vier verschillende manieren mee omgaan:

  1. Waarnemen: accepteren dat het zo is, erkennen dat je een probleem hebt en gewoon wachten tot het overgaat of totdat je het aanvaard hebt.
  2. Oplossen: een oplossing proberen zoeken waardoor het probleem van de baan is.
  3. Omdenken: het probleem bekijken vanuit een andere invalshoek.
  4. Loslaten: dit doe je door door je verwachtingen te veranderen.

In het boek wordt vooral de focus gelegd op mogelijkheid drie: een andere bril opzetten om lastig gedrag te gaan kaderen.

De puberteit is die periode waarin je ouders vervelend beginnen te doen.

Opvoeden is eigenlijk een levenslange generale repetitie, maar dan zonder een slotshow. Elke ouder heeft bepaalde verwachtingen van zijn kind: beleefd zijn, respect tonen, een eigen mening hebben… Maar verwachtingen kunnen ook leiden tot problemen.

Vaak hebben we voor onszelf als ouders het beeld van een gids: we loodsen het kind naar de volwassenheid. Dit moet je volgens Berthold loslaten. Als jij links gaat, gaat je kind per definitie rechts. Ten tweede is het hun leven en niet het jouwe.
In de plaats van een gids zouden we als ouder een sherpa moeten zijn, die draagt de last tijdens een bergtocht. Het blijft zwaar werk om iemand te ondersteunen, maar het is de tocht van de ander.

Als ouder geef je onvoorwaardelijk zonder daar per se iets voor terug te krijgen. Is dat soms frustrerend? Hell yeah! En eigenlijk zou dat eerder bevrijdend moeten zijn: je accepteert dat het zwaar is en dat het ouderschap niet altijd leuk of zinvol moet zijn. Als het dat dan toch is, is dat mooi meegenomen. Deze wijze les leerde ik zelf ook al deze zomer.

Als het stormt kan je windschermen plaatsen, maar je kan ook windmolens bouwen.

Lastig gedrag kan ook mogelijkheden creëren. Het is vaak niets meer dan een behoefte die zich op een stuntelige manier uitdrukt. Als je een kind helpt om dat verlangen bloot te leggen, dan neemt het gedrag vaak vanzelf af. Elk kind wil erkenning krijgen, aanvaard worden hoe hij is. Elk kind heeft behoefte aan autonomie (verantwoordelijkheid krijgen) en competentie (het gevoel hebben dat het iets kan). 

Berthold stelt een stappenplan voor bij moeilijk gedrag:

Wat is het probleem juist?

Is het eigenlijk wel een probleem? Hierbij hanteert hij het principe van “choose your battles”. Elk negatief gedrag kan in een bepaalde context als positief worden ervaren. Alles hangt weer af van de verwachtingen die je hebt. Een kind dat veel energie heeft en niet kan stilzitten, en daar vaak op aangesproken wordt op school, kanop sportkamp juist voor deze eigenschappen geprezen worden.

Ben jij misschien zelf het probleem? Nagel op de kop! Vaak is er bij ouders stress, vermoeidheid, een kort lontje… waardoor ze het probleem eigenlijk groter maken dan het is. Wij vinden gedrag lastig op dat moment. Je daar bewust van zijn, is al een hele stap.

Stop met opvoeden. Wees congruent in plaats van consequent (wow, eye-opener!) Hiermee bedoelt de auteur dat je als ouder oprecht moet zijn. Dus niet iets gaan verbieden omdat het een regeltje is, maar omdat je het écht niet oké vindt. En dat kan van situatie tot situatie verschillen. (Bvb.: je kind moet elke dag om acht uur in zijn bed liggen. Als je daar omwille van de situatie eens een uitzondering op maakt, zal je kind echt niet proberen om elke dag die uitzondering te krijgen).

Ik zou nog zoveel zinnige dingen kunnen vertellen over dit boek, maar dan gaat niemand het waarschijnlijk nog lezen 🙂 Dus rep je naar de bib of boekenwinkel voor een nieuwe kijk op moeilijk gedrag!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *